سلطان یاقوت

ترخیص هندوانه و بذر هندوانه از گمرک

ترخیص هندوانه و بذر هندوانه از گمرک

ترخیص هندوانه و بذر هندوانه از گمرک، جزو خدمات ترخیص کالای شرکت سلطان یاقوت به شمار رفته و از اهمیت بالایی برای تاجران و بازرگانان برخوردار است. هندوانه نام گیاهی است که بومی مناطق گرمسیر از جمله آفریقای جنوبی می‌باشد و کشت آن در ایران و در استان‌های دارای آب و هوای مناسب برای کشت این گیاه رواج دارد. مقدار تولیدات هندوانه حاصل از پرورش بذر گیاه هندوانه در کشور ما مازاد مصرف داخلی بوده و بخشی از آن به کشورهای همسایه صادر می‌گردد. تقریبا 92% از حجم میوه هندوانه را آب تشکیل می‌دهد که برای تامین آب مورد نیاز بدن انسان بسیار مفید بوده و مصرف آن توسط پزشکان توصیه می‌شود. میوه هندوانه از 3 بخش تشکیل می‌شود که عبارتند از: قسمت خارجی یا پوست ضخیم میوه به رنگ سبز با راه‌ راه‌های تیره و روشن، بخش داخلی یا گوشت میوه به رنگ قرمز و در آخر هسته‌ یا دانه‌هایی که در میان گوشت هندوانه به رنگ سیاه وجود دارند. بذر هندوانه در کشور ما عمدتا از طریق واردات تامین شده و مورد استفاده صنعت کشاورزی قرار می‌گیرد تا محصولات مرغوب و درجه یک پرورش یافته و مورد استفاده بازار مصرفی داخلی و جهانی قرار گیرند. در حال حاضر 5 کشور در جهان هستند که برترین تولیدکنندگانه هندوانه محسوب شده و شامل کشور چین، ترکیه، ایران، برزیل و مصر می‌باشند. استان‌های گرم کشور ما از شرایط مناسب برای پرورش بذر گیاه هندوانه که به طرز عجیبی به سرما حساس است، مناسب می‌باشند. در ادامه‌ی این مقاله به موضوع نحوه تجارت و ترخیص هندوانه و بذر هندوانه از گمرک ایران خواهیم پرداخت.

تجارت هندوانه و بذر هندوانه در ایران

سیاست تجاری کشور ما بدین گونه تدوین شده که واردات میوه هندوانه ممنوع ولی واردات بذر آن آزاد بوده و رواج دارد. بدین ترتیب کشاورزان با خرید بذر از تاجران و بازرگانان فعال در زمینه واردات بذر، می‌توانند محصولات باکیفیت و مرغوبی را از کاشت و پرورش این بذورات ایجاد نمایند. بدین ترتیب نیاز کشور به محصولات گیاهی همچون هندوانه تامین شده و سود خوبی نسیب تولیدکنندگان داخلی می‌گردد.

واردات بذر هندوانه به ایران عمدتا از مبداء کشورهای سوئیس، امارات متحده عربی، لبنان، هلند، ایالات متحده امریکا، فرانسه، ژاپن و … صورت می‌گیرد.

صادرات هندوانه نیز از کشور ما به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان رواج دارد و ارز مناسبی بدین طریق به کشور وارد می‌گردد.

قوانین مربوط به صادارت و واردات هندوانه و بذر هندوانه در ایران

 • ورود و ترخیص موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1346 به شرح زیر می‌باشد:

‌ماده 16 – از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با‌رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبداء مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و ‌واردکننده نیز مکلف است برای تحصیلی پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم ‌نماید.

 • ورود موکول به رعایت ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوب 1346 به شرح زیر است:

‌ماده 11 – وارد کردن بذر – پیاز – قلمه – پیوند – ریشه – میوه – نهال و تخم نباتات و به طور کلی هر گونه نبات و قسمت‌های نباتی به کشور‌ مستلزم تحصیل پروانه قبلی از وزارت کشاورزی است به اشخاصی که بدون پروانه اجناس مزبور را وارد کنند اخطار می‌شود که حداکثر در ظرف مدت ‌یک ماه به خارج از کشور برگردانند والا با حضور نماینده سازمان حفظ نباتات در گمرک معدوم خواهد شد.

 • ورود و صدور بذر در مقیاس تجاری منوط به اخذ گواهی از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و با رعایت مقررات قرنطینه می‌باشد.
 • صدور موکول به رعایت ماده 18 آیین ‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات مصوب 1346 و ماده 5 قانون عهدنامه بین‌المللی حفظ نباتات مصوب 1389 می‌باشد:

ماده 18 – فرآورده های نباتی كه از ايران به كشورهای خارج صادر می‌شود بوسيله كارشناسان قرنطينه معاينه و در صورت سلامت كالا گواهی بهداشت نباتی صادر می‌شود.

 • ورود بذر و نباتات که در اسناد صدور کشور مبداء مشخصا دست‌ورزی شده محسوب می‌شوند یعنی با تغییرات ژنتیکی تولید شده‌اند از لحاظ بررسی خطرات زیست محیطی موکول به تایید سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
 • ورود و صدور موجودات زنده تغییر شکل یافته و محصولات تراریخته ملزم به رعایت مفاد قانون ملی ایمنی زیستی با کسب مجوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

شرایط قرنطینه‌ای واردات بذر هندوانه

شرایط قرنطینه ای واردات بذر هندوانه (Citrullus lanatus)

1-  اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماری‌های ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

 1. Alternaria cucumerina
  2. Didymella bryoniae

توجه: درج اسامی علمی بیماری‌های گیاهی فوق در گواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.

2- ضد عفونی بذور با قارچکش مناسب در کشور مبداء و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت مربوطه.

3- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی و بذور علف‌های هرز باشد.

4- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می‌شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد.)

5- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی یا گواهی صدور مجدد و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است. در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترطبه به عهده وارد کننده خواهد بود.

6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفاً بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.

7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود و اسامی آفات و بیماریهای مورد نظر در قسمت توضیحات اضافی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء ذکر نشده است کشور صادر کننده مجدد باید پس از انجام تستهای آزمایشگاهی ، در قسمت AD گواهی بهداشت گیاهی صادرات مجدد (Re-export) عاری بودن بذور را از عوامل فوق تایید نموده و مستندات مربوط به آزمایشات و تست های انجام شده را به همراه کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء ممهور به مهر خود نموده وضمیمه گواهی بهداشت گیاهی خود نماید.
توجه: انجام عملیات صادرات مجدد از کشور ثالث تنها با اخذ موافقت قبلی از سازمان حفظ نباتات امکان پذیر خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می‌باشد.

مجوزهای لازم جهت ترخیص هندوانه و بذر هندوانه از گمرک

ترخیص کاری که قصد ترخیص هندوانه، پوست هندوانه، دانه و بذر هندوانه از گمرک را دارد، موظف است نسبت به اخذ مجوزهای زیر اقدام نماید:

 • مجوز فنی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
 • مجوز فنی از وزارت جهاد کشاورزی جهت اعلام تاریخ اعتبار؛
 • مجوز ارزی از وزارت جهاد کشاورزی جهت تخصیص ارز؛
 • مجوز فنی از سازمان حفظ نباتات برای ترخیص بذر هندوانه؛
 • مجوز فنی از دفتر مقررات صادارت و واردات (مجوز سیستمی موافقتنامه تجارت ترجیحی با پاکستان) برای ترخیص میوه هندوانه و پوست هندوانه که جزو گروه کالاهای ممنوع الواردات هستند.

تعرفه گمرکی برای ترخیص هندوانه و بذر هندوانه

کد تعرفه گمرکی برای ترخیص هندوانه برابر 08071100 است که دارای حقوق ورودی 55% و اولویت کالایی 4 (ممنوع الواردات) می‌باشد.

کد تعرفه گمرکی برای ترخیص دانه هندوانه برابر 12122950 است که دارای حقوق ورودی 32% و اولویت کالایی 26 می‌باشد.

کد تعرفه گمرکی برای ترخیص پوست هندوانه تازه، یخ‌زده، خشک ‌کرده، عرضه ‌شده در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت کننده موقت برابر 08140000 است که دارای حقوق ورودی 55% و اولویت کالایی می‌باشد.

کد تعرفه گمرکی برای ترخیص بذر هندوانه برابر 12099990 است که دارای حقوق ورودی 1% و اولویت کالایی 22 می‌باشد.

نکته: تعرفه ورودی تمامی کالاهای ذکر شده برحسب واحد کیلوگرم محاسبه می‌گردد.

خدمات شرکت سلطان یاقوت در زمینه ترخیص هندوانه و بذر هندوانه از گمرک

تاجران و بازرگانانی که قصد ترخیص هندوانه و بذر هندوانه از گمرک را دارند، می‌توانند جهت دریافت مشاوره رایگان و یا همکاری با متخصصان ترخیص کار ماهر و زبردست شرکت سلطان یاقوت، با شماره‌های درج شده در انتهای مقاله تماس حاصل نمایند.

تلفن های تماس: 09121995406 – 02128111034

بیشتر بخوانید :

 

 

5/5 - (1 امتیاز)