سلطان یاقتوت

ترخیص کالا

ترخیص دارو از گمرک

ترخیص دارو از گمرک

ترخیص دارو از گمرک :دارو به معنای هر نوع ماده یا ترکیب شیمیایی است که برای تشخیص، پیشگیری، درمان یا تسکین بیماری‌ها و ....
ترخیص مفتول از گمرک

ترخیص مفتول از گمرک

مفتول به معنای هر چیز تافته شده و پیچیده شده است. در صنایع مختلف از جمله صنایع فلزی، مفتول به عنوان یکی از محصولات مورد
ترخیص کائوچو از گمرک

ترخیص کائوچو از گمرک

ترخیص کائوچو از گمرک :کائوچو (Kaolin) یا گچ چینی و کائولین، یک نوع خاک رسی سفید رنگ و خمیری است که از مواد معدنی سیلیس..
ترخیص چوب بستنی از گمرک

ترخیص چوب بستنی از گمرک

ترخیص چوب بستنی از گمرک :چوب بستنی به چوب‌هایی گفته می‌شود که برای سرو کردن و صرف بستنی استفاده می‌شوند.
ترخیص تیتانیوم از گمرک

ترخیص تیتانیوم از گمرک

تیتانیوم یکی از عناصر فلزی مهم در جدول تناوبی است که دارای ویژگی‌ها و کاربردهایی است از جمله می توان گفت که تیتانیوم یک فلز سبک با چگالی