سلطان یاقوت

ترخیص بذر خیار از گمرک

ترخیص بذر خیار از گمرک

در مقاله پیش‌رو قصد داریم به شرح فرآیند تجارت و ترخیص بذر خیار از گمرک بپردازیم که جزو خدمات ترخیص کالای شرکت سلطان یاقوت به شمار رفته و از اهمیت ویژه‌ای برای فعالان تجاری برخوردار است. واردات بذر گیاهان مختلف، یکی از شاخه‌های مهم تجارت در صنعت کشاورزی است که به رشد و رونق این صنعت کمک شایانی می‌کند. واردات بذر سبب ایجاد تغییرات مثبت در کشاورزی کشورمان شده و مانند تمام کالاهای دیگر، مشمول قوانین داخلی و بین‌المللی است. از آن‌جا که انواع مختلف بذرها از جمله بذر خیار جزو مواد غذایی دسته‌بندی می‌شوند، قوانین تجارت آن‌ها دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر است. امروزه شاهد بذر گیاهان مختلف در بازار مصرفی کشورمان هستیم که نحوه کاشت و پرورش هر کدام با یکدیگر متفاوت است. این اصل غیرقابل انکار است که هرچه نوع بذر کاشته شده باکیفیت‌تر و مرغوب‌تر باشد، محصول کشاورزی حاصل از آن نیز بهتر می‌باشد. در کشور ما انواع مختلف بذرهای گیاهی از جمله بذر سبزیجاتی مثل خیار سالانه به کشور وارد شده و همین امر به رشد میزان صادرات محصولات کشاورزی حاصل از آن کمک می‌کند. با وجود تولیدات داخلی در زمینه بذر خیار، همچنان بخشی از نیاز صنعت کشاورزی به این کالا از طریق واردات تامین شده و کشورهای صادرکننده بذر خیار به ایران عمدتا عبارتند از: ترکیه، هلند، ایرلند، آمریکا، چین، امارات و … . برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص واردات و ترخیص بذر خیار از گمرک، ادامه مقاله را دنبال نمایید.

شرایط قرنطینه‌ای واردات بذر خیار

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضيحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بيماری‌های ذيل مورد تاکيد قرار گرفته باشد.

1- Cucumber leaf spot virus

2- Arabis mosaic virus

3- Didymella bryoniae

توجه:

درج اسامی علمی بیماری‌های گیاهی فوق در گواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است و در غير اينصورت به دليل نقص مدارک از ترخيص کالا جلوگيری و مسئوليت هرگونه ضرر و زيان به عهده وارد کننده خواهد بود.

2- ضد عفونی بذور با قارچ‌کش مناسب در کشور مبداء و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.

3- محموله بايستی عاري از خاک، بقايای گياهی، بذور علف‌های هرز، حشرات زنده و علائم بيماری‌ها باشد.

4- هر بخش از محموله بايد دارای بسته بندی مناسب بوده و دارای برچسبی (Label) باشد كه بطور واضح نام علمی گياه (جنس و گونه) بر روی آن درج شده باشد.

5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخيص مامور قرنطينه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزينه صاحب كالا ضدعفونی می‌شود و در غير اين صورت، محموله عودت يا امحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه‌ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء می‌گردد.)

6- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرايط اعلامی و ساير مدارک لازم به کارشناسان قرنطينه گیاهی در هنگام بازديد محموله در مرز ورودی و گمرک ترخيص كننده الزامي است. در غير اين صورت مسئوليت عواقب مترتبه به عهده واردكننده خواهد بود.

7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفاً بعد از بررسی و تاييد اصل مدارک مورد نياز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.

8- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر می‌شود و اسامی آفات و بیماری‌های مورد نظر در قسمت توضیحات اضافی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء ذکر نشده است کشور صادر کننده مجدد باید پس از انجام تست‌های آزمایشگاهی، در قسمت AD گواهی بهداشت گیاهی صادرات مجدد (Re-export) عاری بودن بذور را از عوامل فوق تایید نموده و مستندات مربوط به آزمایشات و تست‌های انجام شده را به همراه کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء ممهور به مهر خود نموده وضمیمه گواهی بهداشت گیاهی خود نماید.

توجه: انجام عملیات صادرات مجدد از کشور ثالث تنها با اخذ موافقت قبلی از سازمان حفظ نباتات امکان پذیر خواهد بود.

تذکر: شرايط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطينه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات می‌باشد.

قوانین حاکم بر تجارت بذر خیار در ایران

 • ورود و ترخیص موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1346 به شرح زیر می‌باشد:

‌ماده 16 – از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با‌رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبداء مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و ‌واردکننده نیز مکلف است برای تحصیلی پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم ‌نماید.

 • ورود موکول به رعایت ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوب 1346 به شرح زیر است:

‌ماده 11 – وارد کردن بذر – پیاز – قلمه – پیوند – ریشه – میوه – نهال و تخم نباتات و به طور کلی هر گونه نبات و قسمت‌های نباتی به کشور‌مستلزم تحصیل پروانه قبلی از وزارت کشاورزی است به اشخاصی که بدون پروانه اجناس مزبور را وارد کنند اخطار می‌شود که حداکثر در ظرف مدت ‌یک ماه به خارج از کشور برگردانند والا با حضور نماینده سازمان حفظ نباتات در گمرک معدوم خواهد شد.

 • ورود و صدور بذر در مقیاس تجاری منوط به اخذ گواهی از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و با رعایت مقررات قرنطینه می‌باشد.
 • صدور موکول به رعایت ماده 18 آیین ‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات مصوب 1346 و ماده 5 قانون عهدنامه بین‌المللی حفظ نباتات مصوب 1389 می‌باشد:

ماده 18 – فرآورده های نباتی كه از ايران به كشورهای خارج صادر می‌شود بوسيله كارشناسان قرنطينه معاينه و در صورت سلامت كالا گواهی بهداشت نباتی صادر می‌شود.

 • ورود بذر و نباتات که در اسناد صدور کشور مبداء مشخصا دست‌ورزی شده محسوب می‌شوند یعنی با تغییرات ژنتیکی تولید شده‌اند از لحاظ بررسی خطرات زیست محیطی موکول به تایید سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
 • ورود و صدور موجودات زنده تغییر شکل یافته و محصولات تراریخته ملزم به رعایت مفاد قانون ملی ایمنی زیستی با کسب مجوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

مجوزهای لازم برای ترخیص بذر خیار از گمرک

ترخیص کار رسمی اداره گمرک با برخورداری از کارت بازرگانی، جهت ترخیص بذر خیار از گمرک، لازم است جهت اخذ مجوزهای زیر از سازمان‌های مربوطه اقدام نماید:

 • دریافت مجوز فنی از سازمان حفظ نباتات
 • دریافت مجوز فنی از وزارت جهاد کشاورزی برای اعلام تاریخ اعتبار
 • دریافت مجوز ارزی از وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز

تعرفه گمرکی برای ترخیص بذر خیار

کد 8 رقمی تعرفه گمرکی برای واردات و ترخیص بذر خیار از گمرک، برابر 12099110 است که از حقوق ورودی 1% و اولویت کالایی 21 برخوردار است و تعرفه ورودی آن برحسب واحد کیلوگرم محاسبه می‌گردد.

خدمات شرکت سلطان یاقوت در زمینه ترخیص بذر خیار از گمرک

در صورتی که به دنبال ترخیص کار معتبر و کاربلد جهت انجام مراحل ترخیص بذر خیار از گمرک هستید، پیشنهاد ما به شما استفاده از خدمات متخصصان ترخیص کار باتجربه و کاربلد شرکت سلطان یاقوت است. برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین همکاری با این شرکت، با شماره تلفن‌های زیر تماس بگیرید.

تلفن های تماس: 09121995406 – 02128111034

 • ترخیص بذر خیار گلخانه‌ای
 • ترخیص بذر خیار هیبریدی
 • ترخیص بذر خیار تراریخته
 • ترخیص بذر خیار مقام به سرما

بیشتر بخوانید :

 

5/5 - (1 امتیاز)