سلطان یاقوت

وزارت صمت چیست؟(بررسی اجمالی)

وزارت صمت چیست؟

وزارت صمت چیست؟

وزارت صمت یا همان وزارت صنعت، معدن، تجارت که پس از تصویبی که مجلس شواری اسلامی در سال 90 انجام داد قرار بر این شد که در طرح کوچک سازی دولت دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، معدن با یکدیگر ادغام شدند.

وزارت بازرگانی از وزارتخانه هایی بود که مسئولیت توسعه و بهبود بازرگانی و تنظیم قوانین و سیاست های خارجی در ایران را داشت. این وزارتخانه در سال 53 با تفکیکی که در وزارت اقتصاد صورت گرفت مستقل شده و با اهداف مشخصی شروع به کار کرد.

وزارت صمت بیشترین سهم اقتصادی را برای کشور دارد. زیرا دارای تعامل زیادی با بخش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می باشد و می توان آن را موثرترین پیشران اقتصادی دانست. بر همین اساس آشناییت تجار و بازرگانان با برنامه ها و سیاست های این بخش تصویر روشنی از وضعیت و توان اقتصادی کشور را ارائه می دهد. این وزارت خانه سهم بالایی در ساماندهی معیشت خانواده ها دارد و همچنین اقتدار کشور را در زمینه عدالت و رفاه، آزادی و اقتصاد و عزت ملی تقویت می کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت

بخش ساخت و بازرگانی در ایران به دست وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از لحاظ ساختار سازمانی به بخش های مختلفی تقسیم بندی می شود. این بخش ها عبارتند از حوزه های ستادی، حوزه های سازمان های تابعه، حوزه سازمان های استانی که در استانهای کشور مستقر می باشند. راهبرد سه بخش صنعت، معدن، تجارت از وظیفه های اصلی حوزه های ستادی، سازمانی و استانی می باشد. در بخش های ستادی معمولا سیاست گذاری ها، پشتیبانی ها، برنامه ریزی های عملیاتی، نظارت ها، پایش وضعیت و رسیدگی به مسائل در هر سه بخش صنعت، معدن و تجارت را برعهده دارند.

مهمترین وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت:

از مهمترین وظایف وزرات صنعت، معدن و تجارت می توان به: تعیین اهداف و سیاست ها و ابلاغ توسعه صنعتی، معدنی و تجاری، تعیین سیاست های توسعه ای صادرات غیر نفتی، محصولات صنعتی، فرآورده های معدنی، خدمات فنی و ….، مدیریت و سهل  کردن فرآیند های تولید و تجارت های داخلی، برنامه ریزی و هدایت و حمایت  از توسعه زیر ساخت ها و واحد های صنعتی، تنظیم روابط تجاری صنعتی و معدنی، مدیریت و پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان های جهانی تجارت، عضویت و نمایندگی جمهوری اسلامی اسلامی ایران در نهاد ها و سازمانهای تخصصی و مجامع بین المللی، مدیریت رویدادهای تجاری، صنعتی، معدنی اعزام کمسیون ها و هیئت ها برای شرکت در نمایشگاه ها و همایش های داخلی، برنامه ریزی و هدایت، حمایت از توسعه و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، برنامه ریزی و ایجاد شرایط لازم برای حفظ، صیانت و افزایش ظرفیت های تولیدی واحدهای صنعتی و معدنی و بازسازی ، نوسازی آنها، سیاستگذاری و برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه مجتمع ها و شهرک های صنفی ، صنعتی و معدنی و پشتیبانی از آنها، ساماندهی، حمایت و نظارت بر ایجاد، توسعه و فعالیت  انجمن ها و تشکل های صنفی، صنعتی ومعدنی، برنامه ریزی برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش بازدهی، بهره وری، رقابت پذیری و توسعه کار آفرینی بخش های صنعت، معدن و تجارت، حمایت از توسعه وعلائم تجاری، تجاری سازی آثار مالکیت فکری و معنوی مانند اختراعات، اکتشافات و نوآوری ها، برنامه ریزی، هدایت، حمایت و مدیریت تولید صادرات محور، سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت  بهبود نظام تولید، ساماندهی زنجیره های تأمین و توزیع کالا و خدمات و مدیریت تنظیم و کنترل بازار، نظارت و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، تعیین سیاست ها و ضوابط قیمت کالا و خدمات پس از فروش، سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور، ساماندهی، استقرار و بکارگیری نظام یکپارچه آمار و اطلاعات و شبکه جامع اطلاع رسانی و تولید، تحلیل و ارائه آمارها و گزارشهای تخصصی در بخشهای صنعت، معدن و تجارت، حمایت از توسعه آموزش و پژوهش جهت توسعه بخشهای صنعت، معدن و تجارت، همکاری و مشارکت با دستگاه ها در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تربیت نیروهای متخصص بخش صنعت، معدن و تجارت در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و برنامه ریزی و همچنین آموزش، توسعه مدیریت و توانمندسازی شاغلین بخش های مذکور سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و حمایت از توسعه زیر بناها، استخراج و بهره برداری از معادن، سیاستگذاری و برنامه ریزی و انجام مطالعات و بررسی های زمین شناسی و شناسایی مخاطرات زمین شناختی و تهیه نقشه های مربوط و …..

بیشتر بخوانید :